Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Diş hekimliğinde kullanılacak dental malzemelerin, uygun tekniklerle steril edilmesi enfeksiyonların kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hastane enfeksiyonları sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaya devam etmektedir. Gerek yataklı tedavi kurumlarında gerekse ağız, diş sağlığı merkezlerinde amaç tek ve belirgindir; tedavi amacıyla başvurmuş kişilere optimal sağlık hizmeti sunabilmektir.

Hasta anamnezi(sağlık geçmişi), enfeksiyon kontrolü açısından geçerli bir basamak değildir. Bu yüzden merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) adlı resmi kuruluş, enfeksiyon kontrolünde “evrensel önlemler” adlı bir olgudan bahsetmektedir. Bu olgu insan kanı ve tükrük gibi vücut sıvılarının infeksiyöz olduğu bilinen HIV, Hepatit B ve diğer patojenlerce kontamine olduğunun varsayılması esasına dayanmaktadır. Yani diş tedavisi yaptıran her hastanın AIDS veya hepatit taşıyıcısı olduğu düşünülerek, tüm hastalarda dezenfeksiyon ve sterilizasyonda aynı ve geçerli metodların uygulanması prensibine dayanır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun doğru şekilde yapılması bu kavramların doğru tanımlanmasıyla başlar. Bakteri sporları dahil olmak üzere mikroorganizmaların tüm canlı formlarının ortadan kaldırılması işlemine “sterilizasyon” denir.

Sterilizasyon yöntemleri içerisinde en çok kullanılanlar; basınçlı buhar, kuru ısı sterilizasyonu, düşük ısı methodu olarak sıralanabilir.

Dezenfeksiyon ise fiziksel veya kimyasal olarak patojen ve mikroorganizmaların yok edilmesi olarak tanımlanır. Sterilizasyondan daha az etkili olup, tüm mikrobiyal formları değil, yalnızca tanımlanmış patojen mikroorganizmaların büyük kısmını yok eder. Dezenfektanlar; yerler, duvarlar ve cilt gibi yüzeylere uygulanan kimyasal ajanlar olup, tanımlanmış patojen mikroorganizmalara etkilidir. İnfektif hastalıkların ve özellikle hepatitin çeşitli türlerinin toplumumuzda yaygın olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu sebeple her hastada standart önlemlerle ve koruyucu donanımlarla çalışılması gereklidir. Eldivenler her hastada kullanıldıktan sonra atılmalı ve bütün çalışan personel hijyenik kurallara uymalıdır. Bu sayede enfeksiyon ve kontaminasyon riski ortadan kalkacaktır.

 

ankara diş hekimi, sterilizasyon, diş hekimliği, dezenfeksiyon, hijyen, bulaşıcı hastalıklar, hepatit, HIV
GERİ

© 2017 Tüm Hakları Ankadent Ağız ve Diş Sağlığı'na aittir.

Bu site bilgilendirme amaçlıdır. Doktor muayenesinin yerini alamaz.